Hel sträng - Rosa tourmalin facetterad rondell 4x2 mm | S u Z a h L s A D e S i g N